เกี่ยวกับเรา

         โกเด้นท์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยคุณเสือ สุขวาณิชย์ดำรง จากการศึกษาเกี่ยวกับธัญพืชของไทย ซึ่งได้ค้นพบว่า ธัญพืชหลายชนิดมีประโยชน์มากมายจึงเป็นแนวคิดว่า เราสามารถทำเป็นเครื่องดื่มที่บริโภคได้ง่าย เหมาะสำหรับวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย และอีกหนึ่งเจตนารมย์ ก็คือ อยากให้คนไทยมีสุขภาพดี เพราะเชื่อว่า... สุขภาพดีจะช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้ 

        "ถ้าหากคนไทยมีสุขภาพดีก็สามารถทำอะไรดีดี ได้อีกตั้งเยอะ"

         เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาโดยตลอด