สูตรผสมธัญญาหาร 5 ชนิด

  ลูกเดือย สูตรผสมธัญญาหาร
ขนาด 300 กรัม (มี 10 ซองย่อย)
ราคา 100 บาท
 
 
 ลูกเดือย สูตรผสมธัญญาหาร
ขนาด 150 กรัม (มี 5 ซองย่อย)
ราคา 65 บาท