สูตรต้นตำรับ

  งาดำ สูตรต้นตำรับ
ขนาด 300 กรัม (มี 10 ซองย่อย)
ราคา 100 บาท
 
 
 


 
งาดำ สูตรต้นตำรับ
ขนาด 150 กรัม (มี 5 ซองย่อย)
ราคา 65 บาท