งาดำคั่วบด

  งาดำ ดำคั่วบด
ขนาด 80 กรัม 
ราคา 55 บาท