กลุ่มอื่นๆ

เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงสำเร็จรูป
เครื่องดื่มข้าวโพดปรุงสำเร็จ สูตรผสมเกร็ดธัญพืช