วัตถุดิบ

ซิน ออแกนิค อินเตอร์ฟู๊ดส์
ผู้นำด้านวัตถุดิบจากเมล็ดธัญพืชธรรมชาติ และผู้ผลิตสินค้าธัญพืชแปรรูป
เช่น ลูกเดือย งาดำ งาขาว ข้าว และข้าวโพด ด้วยมาตรฐาน GMP สากล
ได้รับการรับรองจาก NFI กระทรวงอุตสาหกรรม
  • งาดำ

  • งาขาว

  • ลูกเดือย

  • ข้าวกล้องผง

  • ข้าวโพดผง

  • ลูกเดือยผง

  • งาดำบดละเอียด