เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงสำเร็จรูป

เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ผงสำเร็จรูป
ขนาด 150 กรัม (มี 5 ซองย่อย)
ราคา 65 บาท