เครื่องดื่มข้าวโพดปรุงสำเร็จ สูตรผสมเกร็ดธัญพืช

เครื่องดื่มข้าวโพดปรุงสำเร็จ สูตรผสมเกร็ดธัญพืช
ขนาด 150 กรัม (มี 5 ซองย่อย)
ราคา 65 บาท