ทำความรู้จักกับ “ฮอร์โมนเมลาโทนิน”

ความสำคัญของฮอร์โมนเมลาโทนิน

     ฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่จะถูกหลั่งออกมาในช่วงกลางคืนในปริมาณมาก ซึ่งเมลาโทนินนั้นสังเคราะห์ได้มาจากกรดอะมินที่ชื่อว่าทริปโตเฟนค่ะ โดยต่อมไพเนียลจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินน้อยลงเมื่อมีแสงสว่าง และหลั่งมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ความมืดเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ สังเกตได้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืน หรือบรรยากาศมืดครึ้มเราจะรู้สึกง่วงนอนได้บ่อยกว่าการอยู่ในที่มีแสงสว่าง

     กลไกของฮอร์โมนเมลาโทนินคือช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดี เหนี่ยวนำให้เกิดการนอนหลับลึก ซึ่งเมื่อร่างกายคนเราได้รับการนอนหลับอย่างเพียงพอ จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนการเจริญเติบโต หรือที่เรียกว่า Growth Hormone ได้

     อย่างไรก็ตามในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมีความกดดันและความเครียดสูงอาจส่งผลให้ฮอร์โมนเมลาโทนินมีปริมาณน้อยลงทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับตามมาได้ค่ะ

นอนหลับยากจัดการได้ด้วยอาหาร

     การแพทย์ปัจจุบันมีการสังเคราะห์สารเมลาโทนินขึ้นมาเพื่อช่วยในการนอนหลับสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานอนหลับยาก อย่างไรก็ตาม หากไม่ต้องการใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนหลับ ก็สามารถเลือกกินอาหารที่มีทริปโตเฟน (Tryptophan) เพื่อช่วยให้นอนหลับ เพราะทริปโตเฟนเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งสมองของคนเราสามารถเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินที่มีความเกี่ยวพันกับฮอร์โมนเมลาโทนิน โดยระดับเซโรทีนินที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เมลาโทนินเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับอาหารที่มีทริปโตเฟนก็ได้แก่