มาทำความรู้จัก Food Pyramid

     อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการบริโภคอาหารประเภทแป้งเป็นจำนวนมากตามคำแนะนำของพีระมิดอาหาร อาจทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่ส่วนเกินมากไป เหตุนี้เอง เราจึงควรบริโภคให้เหมาะสม อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าควรเน้นบริโภคแป้งที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สุด ไม่ขัดสี นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้แล้วค่ะ